Samenwerken aan een inclusieve samenleving

Om antwoorden te formuleren op maatschappelijke opgaven stelt Panel organisaties in staat om inclusief en verbindend de kracht van stakeholders te benutten. Hiermee geven we samenleving van morgen vorm.

Met een bij de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam ontwikkelde innovatieve methode laat Panel deelnemers niet alleen bijdragen leveren, maar stelt hen ook in staat de bijdragen zelf te organiseren en interpreteren.

Hierdoor herkennen deelnemers zich in de oplossingen en voelen ze zich beter gehoord.

Blijf op de hoogte

Zij gingen u voor

Een doorlopend proces

Duurzame verandering is meer dan een doelgroep betrekken bij een eenmalige vragenlijst. Daarom is Panel ingebed in een procesbenadering. In alle fases van de beleidscyclus blijft de kwaliteit van diverse standpunten behouden en worden inzichten met elkaar verbonden. Zo leren deelnemers en beleidsmakers van elkaar.

Burgergerichte participatie

Met Panel kunnen stakeholders gelijkwaardig samenwerken aan complexe vraagstukken. Ze leveren niet alleen input voor vraagstukken, maar werken samen om hun input zo te ordenen dat die bruikbaar wordt. Hierdoor leren ze van elkaar en komen ze gezamenlijk tot verbindende resultaten.

Project inrichten

Geen enkel traject is helemaal hetzelfde. Met de project builder kan een facilitator een project inrichten zoals gewenst. Panel kan een facilitator inzetten, maar we kunnen ook facilitators vanuit de opdrachtgever opleiden. Zo kan men onbeperkt met Panel aan de slag.

Observeren & Interpreteren

Middels tekst of bijvoorbeeld foto's kunnen mensen observaties maken rondom een thema. Daarna worden de observaties geanalyseerd en gaat men interpretaties maken. Deze interpretaties worden vervolgens bekeken of ze overeenkomen met andere hebben om ze dan samen te voegen.

Zoeken naar de
gemene delers

In Panel analyseren deelnemers zelf hun eigen bijdragen. Daarbij is er ruimte voor verschillende interpretaties. Inzichten sluiten daarom beter aan bij de leefwerelden van deelnemers. De Panel-methode is uniek omdat bestaande tools voor participatie gericht zijn op kwantificeren, gemiddelden en abstracte concepten. De ervaringen van deelnemers zijn dan niet meer goed herkenbaar.

Analyseren en concluderen

We brengen in beeld in hoeverre inzichten van de deelnemers overeenkomen, verschillen of elkaar aanvullen. Tevens bieden we inzicht op welke onderdelen deelnemers elkaar kunnen versterken en welke belemmeringen er spelen. Met deze inzichten kunnen vervolgstappen gezet worden.

Ons team

Ons kernteam bestaat uit een krachtige mix van participatiespecialisten, sociaal wetenschappelijk onderzoekers en tech-experts.

Jeroen Ooijevaar

CEO

Verantwoordelijk voor algemeen beleid, koers en ontwikkeling

Christian Bröer

CSO / Wetenschap, Methodiek

Verantwoordelijk voor de borging van de methodiek en kennistransfer

Okechukwu Onwunli

CTO / Technische productontwikkeling

Verantwoordelijk voor techniek en product

Gerben Moerman

Wetenschap, Methodiek

Verantwoordelijk voor de werking van de methodiek & resultaten

Fenna van Marle

Projectleider

Verantwoordelijk voor validering en proces

Roel van de Wal

CXO / Usability, Finance

Verantwoordelijk voor de gebruiksvriendelijkheid van het platform

Floris de Langen

CCO / Branding, Design, Marketing

Verantwoordelijk voor business development, branding, design en marketing

Wat maakt Panel zo uniek?

Toegankelijk en gebruiksvriendelijk

Alhoewel de onderwerpen en trajecten complex zijn, biedt Panel een optimale gebruikerservaring voor participanten. Alle stappen worden in een kleine onderdelen aangeboden zodat iedereen mee kan doen.

Verbindende methodiek

Onze methodiek is wetenschappelijk onderbouwd en de verbinding met de Universiteit van Amsterdam zorgt voor een netwerk van kennis om Panel optimaal in te zetten.

Flexibel inzetbaar

Panel is met whitelabel & API opties integreerbaar binnen verschillende (overheids)organisaties. Via training kan de methodiek en inzet duurzaam geïntegreerd worden in de organisatie.

Geïnteresseerd?

Neem dan vrijblijvend contact op en verken met ons de mogelijkheden van Panel voor uw eigen participatietraject.

Neem contact op

Check onze LinkedIn